गुरूजनांनीच फासला पेशाला काळीमाः नराधमांच्या मुसक्या आवळणे हीच विजयाला खरी श्रध्दांजली : कुमार कडलग

गुरूजनांनीच फासला पेशाला काळीमाः नराधमांच्या मुसक्या आवळणे हीच विजयाला खरी श्रध्दांजली     (काटेवाडीचे खुनी ) कुमार कडलग : गुरूजनांना मानवंदना देण्यासाठी ५ सप्टेंबरला शिक्षक…
error: Content is protected !!