भगवानगडावर शुकशुकाट, सावरगावातील पंकजांच्या सभेला तुफान गर्दी : कालीदास अनंतोजी

भगवानगडावर शुकशुकाट, सावरगावातील पंकजांच्या सभेला तुफान गर्दी बीड , (कालीदास अनंतोजी) : एरवी दसऱ्याला भक्तांनी फुलुन जाणाऱ्या भगवानगडावर नेहमीसारखी गर्दी पाहायला मिळाली नाही. मात्र यंदा…
error: Content is protected !!