महाराष्ट्र तेज पत्रकार

Prathamesh Waghmare
Prathamesh Waghmare
उल्हासनगर प्रतिनिधी

प्रथमेश वाघमारे

Kishor Abitkar
Kishor Abitkar
संपादक कोल्हापूर

किशोर आबिटकर संपादक कोल्हापूर

 

श्यामभाऊ जांबोलीकर
श्यामभाऊ जांबोलीकर
मुख्य संपादक

श्री. श्यामभाऊ जांबोलीकर

jshyam1605@gmail.com

Mob No. :- 8652223375

कुमार कडलग
कुमार कडलग
कार्यकारी संपादक

श्री. बाबासाहेब तथा कुमार कडलग

 

 

वेंकटेश रापेल्लि
वेंकटेश रापेल्लि
संपादक ,ठाणे

वेंकटेश रापेल्लि

बळीराम सावंत
बळीराम सावंत
संपादक ,ठाणे

बळीराम आसाराम सावंत

गणेश भिमराव गोडसे
गणेश भिमराव गोडसे
संपादक, सोलापूर

गणेश भिमराव गोडसे

 

नागनाथ सुतार
नागनाथ सुतार
संपादक, सोलापूर

नागनाथ सुतार

 

विकास कुलकर्णी
विकास कुलकर्णी
संपादक ,सांगली

विकास कुलकर्णी

अस्लम अब्दुल शानेदिवाण
अस्लम अब्दुल शानेदिवाण
संपादक , कोल्हापूर

अस्लम अब्दुल शानेदिवाण

 

नारायण धोंडुसा पवार
नारायण धोंडुसा पवार
संपादक, हिंगोली

नारायण धोंडुसा पवार